Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη, κ. Βασίλη Παρόλα και κ. Γιώργο Κοτρώνη, στο τηλέφωνο 2105237919, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-17:00.

Footer Image