Περιφερειακή Κατανομή


Στην Πράξη «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», δικαίωμα συμμετέχουν ωφελούμενοι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, με την ακόλουθη κατανομή, ανά  Περιφέρεια & Τύπο Περιφέρειας:

Κατηγορία Περιφέρειας

Περιφέρεια

Αριθμός Ωφελουμένων

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

125

Κεντρική Μακεδονία

300

Ήπειρος

95

Θεσσαλία

125

Δυτική Ελλάδα

125

Μερικό Σύνολο

770

Περιφέρειες σε Μετάβαση

Δυτική Μακεδονία

20

Ιόνια Νησιά

20

Πελοπόννησος

87

Κρήτη

80

Βόρειο Αιγαίο

20

Μερικό Σύνολο

227

Περιφέρειες σε μετάβαση 2Σ

Στερεά Ελλάδα

35

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Αττική

196

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ

Νότιο Αιγαίο

49

Γενικό Σύνολο

1277

 

Η κατανομή των ωφελούμενων της Πράξης ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας είναι ενδεικτική, τηρώντας ωστόσο το σύνολο των ωφελουμένων ανά κατηγορία Περιφερειών.

Footer Image